Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimiz ile ilgili cümleler içinde geçen, nedir? diyebileceğiniz, isimler ve kavramlar hakkında bilgiler.

Câmi Mûsikîsi Nedir?

Türk din müziği formlarımızdan; Camide icra edilen, ibadet sırasında, öncesinde ve sonrasında icra edilen Câmi mûsikîsi formu ve alt formları.

Yorum yok

Yürük Semâî Nedir?

Türk sanat müziği formlarından, Yürük semâî formunun tanıtımı ve sitemde ayrıntıları ve video yorumlarıyla bulunan, Yürük semai eserler.

Yorum yok

Uzun Hava Nedir?

Türk halk müziği formlarından Uzun hava formu tanıtımı, sitemde bütün ayrıntıları ve video yorumları bulunan, uzun hava formundaki eserlerimiz.

Yorum yok

Usûl Nedir?

Türk sanat müziğinin temellerinden olan, kuvvetli ve zayıf vuruşların ve zamanların birbirlerinden farklı şekilde sıralanması olan Usûl hakkında.

Yorum yok

Türkü – Ezgi Nedir?

Türk halk müziği formlarından, Türklere özgü bir beste ile söylenen halk şarkıları olarak tanımlanabilen türkünün çeşitleri ve konuları gibi bilgileri.

Yorum yok

Tevşîh Nedir?

Türk Cami musikisi formlanndan, kelime anlamı, "süslemek" olan, Mevlid ve Mi'raciyye okunurken, onların aralarını süsleyen Tevşîh formu.

Yorum yok

Tesbîh Nedir?

Türk Cami musikisi formlarından, Sübhanellah diyerek Cenab-ı Hakk'ı yüceltmek, O'nu noksan sıfatlardan uzak tutmak manasındaki Tesbîh formu hakkında.

Yorum yok

Tekke Mûsikîsi Nedir?

Türk din müziği formlarından, nefisle olan savaşın kazanılmasını amaçlanmış olan Tekke mûsikîsi ve alt formları hakkında bilgiler.

Yorum yok

Tekbîr Nedir?

Türk din müziği formlarından, kelime manası, Cenab-ı Hakk'ı yüceltmek olan bir Cami musikisi formu olan Tekbîr formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Tasvir Nedir?

Türk müziği saz eseri formlarından, tabiattaki herhangi bir hadiseyi veya bir duyguyu müzik diliyle anlatan Tasvir formu hakkında bilgiler.

Yorum yok