Ankara’da yedim taze meyvayı hikâyesi

Ankara'da yedim tâze meyvayı öyküsü

Anakara’nın Keskin ilçesinin Cin Ali köyünde, 1924 yılında Sefer adında bir erkek çocuk dünyâya gelir. İlkokulu köyünde okuyan Sefer, 15 yaşından sonra ailesinin rençberlik işlerine yardım eder ve yürütür. Güçlüdür, kuvvetlidir Sefer. Köyde herkes tarafından da sevilir. 20 yaşına gelince, Seyfli köyünden Hatice’yi istetir.

Söz kesilir, düğün olur ve evlenirler. Aradan üç ay geçince, Sefer ince hastalık denilen vereme tutulur. Doktorlar bir çare bulamazlar. Ankara’ya götürülür ve 20 Haziran 1944 tarihinde garip Sefer ölür. Ankara’da yedim taze meyvayı türküsü, Sefer için yakılmıştır.

Yorumunuz