Erişti nev-bahar eyyamı hikayesi

Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen şarkısının öyküsü

Günlerden bir gün Ârif Sâmi Toker, çalışmalarının tam orta yerinde tatlı bir uykuya dalmış. Rüyasında elinde bu eserin notası, kendini 3. Ahmed’in huzurunda buluyor. 3. Ahmed devrin Şairi Nedim‘e “Nedim oku bakalım şu bahar gazelini” der ve daha sonra “Ârif, şimdi şu bestelediğin Gazel’i oku da dinleyelim bakalım” der.

Ârif Sâmi Toker de ud‘unu eline alarak şarkıyı icra eder. 3. Ahmed her ikisine de iltifatlar yağdırırken, Ârif Sâmi Toker daldığı hayallerden silkinirek uyanır. Bakar ki elinde Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen notası ve çalmak üzere hazır ud’u duruyor.

Not: Bu hatırayı, Ârif Sâmi Toker’le meşklere katılan ve Yavaşca‘nın danışmanlığını yapan Sinan Sipahi’den aldım. Ayten Yavaşca – 19.09.2009 Kaynak: efecehaber.com