Maya dağdan kalkan kazlar öyküsü

Maya dağdan kalkan kazlar türküsünün öyküsü

Yıl 1371. Osmanlı devletinin büyüme ve genişleme süreci. İstanbul henüz fethedilmemiş ve Anadolu’nun fethi de tamamlanmamıştır. Osmanlı bir yandan Anadolu’da bir yandan da Rumeli’de fetih harekâtını sürdürüyor, Alperen dervişler ise, Rumeli’de karargâh kurmuşlar ve fethin altyapısını hazırlıyorlardı.

1. Murat devrinde, Osmanlı orduları Üsküp’ü kuşatıyor. Saray erbabı içinde bulunan Vezir Çandarlı Ali Bey’in otağı da buradadır. Kuşatma sürerken civar köylerden ve kasabalardan halk Osmanlıya sığınmak için ovaya akın eder. İşte türkümüzün kahramanı genç kız da bu kalabalığın içinde, aç ve sefil durumda, sığınacak bir yer aramaktadır.

Genç kızın yolu, Vezir Çandarlı Ali Beyin oğlu Çandarlı Halil Paşa (Daha sonra babasının ölümü ile vezir-i azam olmuştur) ile kesişir. Halil Paşa kızı sahiplenir ve onu otağına alarak el üstünde tutar. Savaş kazanılmış, bütün Balkanlar 500 senelik Türk hâkimiyetine girmiş, fakat savaş alanında 1. Murat ölmüştür. Sonuçta ordu geri döner.

Yanlarında Rumelili bir yığın insan vardır. Fakat bir kısmı kendi rızası ile gelen, bir kısmı ise zorla yurtlarından koparılarak getirilen bu insanların sıla özlemi hiç bitmez. Çandarlı Halil Paşanın yanına sığınan kahramanımız da Halil Paşa’yı çok sever, ona bağlanır ama memleket özlemi hiç bitmez. Böylece çok bilinen bu türküyü yakar. Maya dağdan kalkan kazlar türküsü, anonimdir. Yazarı bilinmiyor, ama hikâyenin bu şekilde olduğu söylene gelmektedir. Kaynak: ultramedya.com

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...