Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir hâlet ile, süzdü yine çeşmini, dildâr
Evvel, nazarı etti beni, aşka, giriftâr
Gel bâri, nigehbânlığa, ey tâli-i bîdâr
Nâz uykusunun, mestidir, ol şûh-i sitemkâr

Hasretle, gönül çekmededir, âh ile vâhı
Sayd eyledi, dil mürgini, gîsû-yı siyâhı
Şemşîrini, tâ cân evine attı, nigâhı
Nâz uykusunun, mestidir, ol şûh-i sitemkâr

Video yorumları

Tulûn Korman

Tülun Korman - Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar

Nermin Demirçay

Nermin Demirçay - Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Bir Hâlet İle Süzdü Yine Çeşmini Dildâr (HİCAZKAR)R.G.

Notası

Bir hâlet ile, süzdü yine çeşmini, dildâr notası

Bir yanıt yazın