Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e ait olan, hicazkâr makâmı, sofyan usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr
Evvel nazarı etti beni aşka giriftâr
Gel bâri nigehbânlığa ey tâli-i bîdâr
Nâz uykusunun mestidir ol şûh-i sitemkâr

Hasretle gönül çekmededir âh ile vâhı
Sayd eyledi dil mürgini gîsû-yı siyâhı
Şemşîrini tâ cân evine attı nigâhı
Nâz uykusunun mestidir ol şûh-i sitemkâr

Video yorumları

Tulûn Korman

Tülun Korman - Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar

Nermin Demirçay

Nermin Demirçay - Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Bir Hâlet İle Süzdü Yine Çeşmini Dildâr (HİCAZKAR)R.G.

Notası

Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr notası

Yorumunuz