Dellâlzâde İsmail Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dedim, ey gönül sultânı
Aman ey, cânımın cânı
Unutma, ahd-ü peymânı
Aman ey, cânımın cânı

Sînem, senin yatağındır
Gönlüm, senin durağındır
Teşrîf eyle, otağındır
Aman ey, cânımın cânı

Video yorumları

Elâ Altın

Elâ ALTIN-Dedim Ey Gönül Sultanı Aman Ey Cânımın Cân (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Dedim, ey gönül sultânı notası

Bir yanıt yazın