Santurî Ethem Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Santurî Ethem Efendi
Makâmı: Sultânîyegâh makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Güller açmış, bülbül olmuş, bî-karar
Gel, açıl gülşende, ey, reşk-i bahar
Câna, tesir etti, yesi intizâr
Gel, açıl gülşende, ey, reşk-i bahar

Türkçe karşılığı

Ey baharı kıskandıran sevgili, gel, gül bahçesinde açıl.
Yolunu beklemenin üzüntüsü canıma tak etti.
Ey baharı kıskandıran sevgili, gel, gül bahçesinde açıl.

Video yorumları

Melihat Gülses

Güller Açmış Bülbül Olmuş Bikarar

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Güller açmış bülbül olmuş bî-karar

Mülkiye Toper

Mülkiye TOPER-Güller Açmış Bülbül Olmuş Bî-karar (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Kutlu Payaslı

Kutlu PAYASLI-Güller Açmış Bülbül Olmuş Bî-karar (Kan.Tak.)(SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Seçil Ak

Seçil AK KUTLU-Güller Açmış Bülbül Olmuş Bî-karar (SULTAN-İ YEGÂH)R.G.

Ahmed ŞahinMurat Irkılata ve Mehmet Kemiksiz (Tanbur taksimi: Dr. Murat Sâlim Tokaç)

Sultânî Yegâh Şarkı - Güller açmış bülbül olmuş bî-karar #GönülMakamı

Notası

Güller açmış, bülbül olmuş, bî-karar notası

Bir yanıt yazın