Her zaman bir olur mu ey hûnriz nigâhım

Eserin künyesi

Besteleyen ve sözünü yazan: Melâhat Pars
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Her zaman bir olur mu ey hûnriz nigâhım
Sen acımaz isen bana acır Allahım
Söyle ey âteş-i sûzân nedir günâhım
Sen acımaz isen bana acır Allahım

Video yorumları

Alper Diler

Alper DİLER-Her Zaman Bir Olur Mu Ey Hunrîz Nigâhım (HÜZZAM)R.G.

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - HER ZAMAN BİR OLUR MU

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Her Zaman Bir Olur Mu Ey Hünriz Nigâhım (HÜZZAM)R.G.

Melâhat Pars

Melahat Pars - HER ZAMAN BİR OLUR MU

Tülay Canik

Tülay CANİK-Her Zaman Bir Olur Mu Ey Hünriz Nigâhım (HÜZZAM)R.G.

Notası

Her zaman bir olur mu ey hûnriz nigâhım notası

Yorumunuz