Hicrân-ü elem sine-i pür hûnumu dağlar

Bestesi Sâdettin Kaynak‘a, güftesi Ali Şevket Bey’e ait olan, hüzzâm makâmı, devr-i hîndî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Hicrân-ü elem sine-i pür hûnumu dağlar
Mahrûm-i emel gönlümü dünyâya ne bağlar
Öldürdüğünüz aşk-ı perişânımı gömdüm
Bir türbe ki rûhum, gelen ağlar, giden ağlar

Not: Bu şarkı, Sâdettin Kaynak‘ın 1926 yılında yaptığı ilk bestesidir.

Video yorumları

Sâdettin Kaynak

Sadettin Kaynak - Hicran-ü elem sine-i pür hûnumu dağlar

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Hicrân-ü Elem Sîne-i Pür Hûnumu Dağlar (HÜZZAM)R.G.

Umut Akyürek

Umut Akyürek Hicran ü elem sine i pür hunumu dağlar

Çiğdem Yarkın

Çiğdem YARKIN-Hicrân-ü Elem Sîne-i Pür Hûnumu Dağlar (HİCAZ)R.G.

Notası

Hicrân-ü elem sine-i pür hûnumu dağlar notası

Yorumunuz