Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın

Eserin künyesi

Besteleyen: Cevdet Çağla
Sözünü yazan: Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Makamı: Sabâ makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın
Bilmem ki nasıl bir lâhzada gönlüme aktın
Sardın meleğim ruhumu bîçâre bıraktın
Bilmem ki nasıl bir lâhzada gönlüme aktın

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca - Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Süzdükçe Güzel Gözlerini Kalbimi Yaktın (SABA)R.G.

Notası

Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın notası - 1
Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın notası - 2

Yorumunuz