Rûhumda derin yaralar notası

Bestesi Hâfız Kemâl Gürses‘e, güftesi Ahmet Kaçar‘a ait olan, Acem aşîrân makamı, Düyek usûlündeki şarkı; Rûhumda derin yaralar notası.

Rûhumda derin yaralar notası

Şarkının sayfası

Rûhumda derin yaralar şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...