Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni notası

Hacı Sâdullah Ağa‘nin, Beyâtî arabân makamı, Ağır çember usûlündeki bestesi; Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni notası.

Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni notası - 1
Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni notası - 2

Bestenin sayfası

Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni bestesi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...