Niyaz-ı nağme-i dil yare bi-zeban okunur notası

Bestesi Çömlekçizâde Recep Çelebi‘ye ait olan, Bûselik makamı, Aksak semaî usûlündeki ağır semaî; Niyâz-ı nağme-i dil yâre bî-zebân okunur notası.

Niyâz-ı nağme-i dil yâre bî-zebân okunur notası

Ağır semaîsinin sayfası

Niyâz-ı nağme-i dil yâre bî-zebân okunur ağır semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...