Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn notası

Bestesi Lemî Atlı‘ya, güftesi Hânende Zâhide Hanım‘a ait olan, Eviç makamı, Sengin semâî usûlündeki şarkı; Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn notası.

Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn notası

Şarkının sayfası

Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...