Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası

Bestesi Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi‘ye ait olan, Ferahnâk makamı, Aksak semaî usûlündeki ağır semaî; Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası.

Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 1
Dil-i bîçâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 2
Dil-i bîçâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 3

Ağır semaînin sayfası

Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır ağır semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...