Ey büt-i nev-eda notası

Bestesi Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi‘ye, güftesi Enderûnî Vâsıf‘a ait olan, Hicaz makamı, Semâî usûlündeki şarkı; Ey büt-i nev-edâ notası.

Ey büt-i nev-edâ notası

Şarkının sayfası

Ey büt-i nev-edâ şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...