Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok notası

Bestesi Hacı Sâdullah Ağa‘ya, güftesi Enverî‘ye ait olan, Hicaz makamı, Yürük semâî usûlündeki yürük semaî; Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok notası.

Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok notası

Yürük semaînin sayfası

Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok yürük semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...