Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz notası

Bestesi Zekâi Dede Efendi‘ye ait olan, Hicazkâr makamı, Ağır sengin semaî usûlündeki ağır semaî; Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz notası.

Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz notası - 1
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz notası - 2

Ağır semaînin sayfası

Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzûz ağır semaisi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...