Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz notası

Bestesi Buhurîzâde Mustafa Itrî‘ye ait olan, Hisar makamı, Aksak semaî usûlündeki ağır semaî; Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz notası.

Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz notası

Ağır semaînin sayfası

Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz ağır semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...