Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem notası

Gevrekzâde Mustafa Fâzıl Ağa‘nın, güftesi Ârif Hikmet Dede‘ye ait olan, Hümâyûn makamı, Ağır çember usûlündeki bestesi; Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem notası.

Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem notası - 1
Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem notası - 2

Bestenin sayfası

Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem bestesi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...