Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne notası

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e ait olan, Hüzzâm makamı, Türk aksağı usûlündeki şarkı; Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne notası.

Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne notası

Şarkının sayfası

Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâne şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...