Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor notası

Bestesi ve güftesi Mahmud Celâleddin Paşa‘ya ait olan, İsfahân makamı, Devr-i hîndî usûlündeki şarkı; Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor notası.

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor şarkısı

Şarkının sayfası

Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...