Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki notası

Bestesi Muâllim İsmail Hakkı Bey‘e ait olan, Karcığar makamı, Aksak semaî usûlündeki ağır semaî; Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki notası.

Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki notası - 1

Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki notası - 2

Ağır semaînin sayfası

Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki ağır semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...