Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma notası

Bestesi Selâhattin Pınar‘a, güftesi Celâdet Barbarosoğlu‘na ait olan, Kürdîli hicazkâr makamı, Curcuna usûlündeki şarkı; Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma notası.

Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma notası

Şarkının sayfası

Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...