Muntazır teşrifine hazır kayık notası

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e, güftesi Nedîm‘e ait olan, Kürdîli hicazkâr makamı, Aksak usûlündeki şarkı; Muntazır teşrifine hazır kayık notası.

Muntazır teşrifine hazır kayık notası

Şarkının sayfası

Muntazır teşrifine hazır kayık şarkısı

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...