Gelse o şûh meclise nâz-ü tegâfül eylese notası

Bestesi Hâfız Post‘a, güftesi Behcetî Çelebi‘ye ait olan, Rast makamı, Yürük semâî usûlündeki yürük semaî; Gelse o şûh meclise nâz-ü tegâfül eylese notası.

Gelse o şûh meclise nâz ü tegâfül eylese notası

Yürük semaînin sayfası

Gelse o şûh meclise nâz-ü tegâfül eylese yürük semaisi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...