Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun notası

Bestesi Ebûbekir Ağa‘ya ait olan, Segâh makamı, Yürük semâî usûlündeki yürük semaî; Etti o güzel ahde vefâ müjdeler olsun notası.

Etti o güzel ahde vefâ müjdeler olsun notası

Yürük semaînin sayfası

Etti o güzel ahde vefâ müjdeler olsun yürük semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...