Nâz etse n’ola cihâne ol gül notası

Bestesi Zekâi Dede Efendi‘ye, güftesi Ahmet Fasîh Dede‘ye ait olan, Şehnâz bûselik makamı, Aksak semaî usûlündeki ağır semaî; Nâz etse n’ola cihâne ol gül notası.

Nâz etse n'ola cihâne ol gül notası - 1
Nâz etse n'ola cihâne ol gül notası - 2

Ağır semaînin sayfası

Nâz etse n’ola cihâne ol gül ağır semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...