Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsın notası

Bestesi Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi‘ye ait olan, Sultânîyegâh makamı, Aksak semaî usûlündeki ağır semaî; Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın notası.

Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın notası - 1
Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın notası - 2

Ağır semaînin sayfası

Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın ağır semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...