O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün notası

Bestesi Hacı Sâdullah Ağa‘ya, güftesi Enderûnî Vâsıf‘a ait olan, Tâhir bûselik makamı, Yürük semâî usûlündeki yürük semaî; O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün notası.

O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün notası - 1
O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün notası - 2

Yürük semaînin sayfası

O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün yürük semâîsi

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...