Seher vakti sen tarlaya gidende notası

Kaynak kişileri Hacı Ali Hancı ve Hulusi Seven, derleyeni Osman Özdenkçi, notaya alanı Nidâ Tüfekçi olan Azerbaycan türküsü; Seher vakti sen tarlaya gidende notası.

Seher vakti sen tarlaya gidende notası

Türkünün sayfası

Seher vakti sen tarlaya gidende türküsü

Bir yorum

  1. A. Murat Kanadlı