Şiirleri klasik Türk müziği eserlerimize güfte olmuş şairlerimizin (söz yazarlarımızın – güfte şairlerimizin); tanıtımı ve bestelenmiş şiirlerinin sayfaları.

Fevzi Şâhingöz

Evli ve üç cocuk sahibi olan Fevzi Şâhingöz, 1946 yılında Yerköy - Sarayköy'de dünyâya geldi. İlköğretimini Yerköy - Sarayköy İlkokulunda, ortaöğretimini Kırıkkale Lisesinde ve yüksek öğrenimini de, Ankara Ticaret ve…

Yorum yok

Fâzıl Ahmet Aykaç

1884 yılında İstanbul'da dünyâya gelen Fâzıl Ahmet Aykaç, Mutasarrıf Mehmed Cemal Bey'in oğludur. İlköğrenimini Nümûne-i Terakki Mektebi'nde yapmış ve Gümüşhane Rüştiyesi ile Musul idâdîsi'ni bitirmiştir. İstanbul'da Fransız Lisesi'nden mezun olduktan…

Yorum yok

Fatoş Koçarslan

Fatoş Koçarslan, 1972 yılında Bakırköy - İstanbul’da doğmuştur. Sosyal Bilimler mezunudur. Müziğe,1993 yılında Selâmiçeşme “Anadolu Yakası Mûsıkî Sevenler Derneği”nde ud dersleri alarak başlamış 2001 yılında Üsküdar Mûsıkî Cemiyetinin 3 yıllık…

Yorum yok

Fâruk Nâfiz Çamlıbel

Fâruk Nâfiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898 tarihinde, Orman ve Maadin Nezareti memuru Süleyman Nazif'in oğlu olarak, İstanbul'da dünyâya geldi. İlk ve orta öğrenimi için Bakırköy Rüştiyesi ile ardından Hadika-i Meşveret…

Yorum yok

Fâik Ali Ozansoy

Fâik Ali Ozansoy, 1875 yılında Diyarbakır'da dünyâya geldi. Diyarbakırlı Saîd Paşanın küçük oğlu ve aynı devir şâirlerinden Süleymân Nazîf'in kardeşidir. İlk öğrenimini Diyarbakırda tamamladıktan sonra, İstanbuldaki Mekteb-i Mülkiyeye girdi. Askerî…

Yorum yok

Fahri Zeki Önal

Fahri Zeki Önal, Hukuk ve Mülkiye mezunudur. Resimler yapmış, şiirler ve roman yazmıştır. Ayancık, Marmaris, Datça, Şuhut ve Akseki kaymakamlıkları yapmıştır. Eşi için yazdığı bazı şiirler, şarkı haline gelmiştir. Bunlardan…

Yorum yok

Edhem Pertev Paşa

Edhem Pertev Paşa, Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarındandır. 1824 yılında Erzurum'da dünyâya gelen Edhem Pertev Paşa, Kiğılı Söylemezoğlu Fenni Efendi adlı bir memurun oğludur. İlk öğrenimini babasının vazifeli…

Yorum yok

Esrâr Dede

Asıl adı Mehmed olan Esrâr Dede, 1748 yılında İstanbul Sütlüce'de dünyâya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren tasavvufî bir muhitte büyümüş ve genç yaşında Galata Mevlevîhânesine girmiştir. 1790 yılında Şeyh Galip'in buraya şeyh…

Yorum yok

Ergun Evren

1936 yılında dünyâya gelen Ergun Evren, ilk kez 1950 yıllarında Varlık, Türk Dili, Yeditepe gibi dergilerde şiirleriyle tanındı. Aynı yıllarda güneydeki bölgesel gazetelerde yazıları yayımlanırken, İstanbul gazetelerinin de temsilciliklerini yaptı.…

Yorum yok

Erdoğan Ünver

Saçların tarumar gözlerinde nem. Bu ünlü şarkının söz yazarı şair ve avukat Erdoğan Ünver de hakka yürüdü. Keşke bu değerli şairi tanımasaydım. O kadar sakin, tatlı bir kişiliği vardı ki…

Yorum yok

Enverî

Doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bilgiler olmayan Enverî, klasik Türk edebiyatının ümmî (okuma yazma bilmeyen) şairidir. Kasideleriyle tanınan şair, Büyük Selçuklular döneminde yaşamıştır. Çok fazla beceresi bulunmakla beraber, en…

Yorum yok

Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek, Askerî doktor İsmail Behiç Bey'in oğlu olarak 11 Mart 1891 tarihinde İstanbul'da dünyâya geldi. 18 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da vefat etti. Kabri Asri Mezarlık'tadır. Enis Behiç Koryürek,…

Yorum yok

Engin Çır

Engin Çır, 29 Ekim1954 tarihinde Samsun'da dünyâya geldi. Babası Mustafa Kerim Çır, annesi Kadınşah Leman Hanım'dır. İlköğrenimini Samsun'da 30 Ağustos İlkokulu'nda başladı. Orta öğrenimini Devrim Ortaokulu'nda yaparken, okul Bando Bandosunda…

Yorum yok

Enderûnî Vâsıf

Enderûnî Vâsıf, enderun'da yetiştiği yâni, çocukluğunda saraya alınarak eğitim, öğrenim gördüğü için Enderûnî (Enderûnlu) sıfatı ile anılmıştır. Asıl adı, Osman'dır. Doğum tarihi bilinmiyor. Hâcegân sınıfına geçip Bolayır'da Süleyman Paşa (…

Yorum yok

Emrah

Âşık tarzı, on yedinci asırdan Divan Edebiyatıyla Halk Edebiyatı ve Tekke Edebiyatı unsurlarının karışımından hasıl olan muhtelit bir mahsüldür. 19. asırdan Anadolu'da yetişmiş birçok saz şairi arasında Dertli, Bayburtlu Zihni…

Yorum yok