Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimiz ile ilgili cümleler içinde geçen, nedir? diyebileceğiniz, isimler ve kavramlar hakkında bilgiler.

Fantezi Şarkı Nedir?

Geleneksel şarkı şekline uymayan, hatta şiir açısından da şarkı formundan ayrılan eserler olarak tarif edilebilen Fantezi şarkı hakkında bilgi.

Yorum yok

Nakarat Nedir?

Şarkılarda ve türkülerde her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça olarak kullanılan nakarat veya bağlantı hakkında bilgi.

Yorum yok

Terennüm Nedir?

Terennüm, esas güftenin dışında besteci tarafından ilave edilmiş ve bestecinin engin ilhâmını aktarmaya, aynı zamanda eserleri süslemeye yarayan, usûl ile yakından ilgili bir takım hece veya söz gruplarıdır. Terennümler, formaların…

Yorum yok

Fasıl Müziği Nedir?

Türk fasıl müziğinin tanıtımı, fasıl müziğinde kullanılan formlar, kullanılan usuller, eser seçimi, fasıl şarkılarının sıralanması gibi ayrıntılı bilgileri.

Yorum yok

Deyiş Nedir?

Alevi - Bektaşi kültürünün en başta gelen şiirsel ve müziksel formu olan, bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen deyiş formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Semâh Nedir?

Türk din müziği formlarından, Alevilerin temel ibadeti olan Cem ayinlerinin ayrılmaz bir parçası olan Semâh formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Kırık Hava Nedir?

Türk halk müziği formlarımızdan, ölçüsü ve özel bir tartımı olan ezgiler olarak tanımlanabilen Kırık hava formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Ağıt Nedir?

Toplum vicdanında derin izler bırakan doğal olaylarla, bazı üzücü kişisel olayları konu edinen ağıt formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Repertuar Dersi

Repertuar ve repertuar bilgisi derslerinin nasıl olması gerektiği, sadece meşk, icra, eser geçimi olarak algılanmaması gerektiği ile ilgili görüş.

Yorum yok

Meşk Nedir?

Ustadan çırağa, hocadan öğrenciye çok yönlü mesleki bilgilerin verildiği bir öğretim şekli olan meşk hakkında bilgiler.

Yorum yok

Dîvân Formu Nedir?

Aşık edebiyatının şiir türü ve Türk musikisi yönünden de, kendine özgü bir beste şekli olan Divan formu hakkında bilgiler.

Yorum yok