Sitemde, toplamını tüm formlarıyla birlikte “Klasik Türk Müziği” olarak nitelendirdiğim; şarkılarımızı, saz eserlerimizi ve türkülerimizi, eser bazında edinebildiğim tüm bilgileri ve seçtiğim yorumlarıyla birlikte, dünyada, başka bir örneği olmayan şekilde, kapsamlı bir bütün olarak sunmaya çalışıyorum. Sâlih Bora

Eserlerimiz

salihbora.com sitesinden Türk sanat müziği şarkıları

Şarkılarımız

Türk sanat müziği, Klasik Türk müziği, Geleneksel Türk müziği, Ulusal müziğimiz, Türk musikîsi gibi çeşitli adlarla kullanılan müziğimizin eserleri.

salihbora.com sitesinden Türk halk müziği türküleri

Türkülerimiz

Türk halk müziği türküleri ve uzun havaları; yöreleri, kaynak kişileri, derleyenleri, notaya alanları, notaları, sözleri, öyküleri ve video yorumlarıyla birlikte.

salihbora.com sitesinden Klasik Türk müziği saz eserleri

Saz Eserlerimiz

Bestekârları (Bestecileri), makâmları, usûlleri, notaları ve video yorumlarıyla saz eserlerimiz (Saz semâîleri ve Peşrevler).

Sanatçılarımız

salihbora.com sitesinden klasik Türk müziği bestekârları

Bestekârlarımız

Türk sanat müziğimizin; şarkı, beste, semaî, peşrev, kâr – kârçe, kanto, tango ve diğer formlarındaki eserlerinin bestekârları (bestecileri) hakkında bilgiler, sitemde ayrıntılı bilgileri, sözleri, notaları ve video yorumları bulunan eserleri.

salihbora.com sitesinden güfte şairleri - söz yazarları

Güfte Şairlerimiz

Sözlü klasik Türk müziği eserlerimizin güftekârlarının (Söz yazarları – Güfte şairlerimizin) hayâtları, şiirleri ile bestelenmiş müzik eserlerinin; makâmları, usûlleri, sözleri, Türkçe karşılıkları, notaları, öyküleri ve video yorumları.

salihbora.com sitesinden türkü kaynaklarımız

Türkü Kaynaklarımız

Türkülerimizi; yörelerimizdeki kaynak kişilerin akıllarından, Türk halk müziği repertuarına taşıyarak, Türk halk müziği kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayanlarımız.

salihbora.com sitesinden klasik Türk müziği ses sanatçıları

Ses Sanatçılarımız

Sitemde bulunan klasik Türk müziği (Şarkı, Beste, Semâî, Kâr, Türkü, Uzun hava ve bunun gibi diğer sözlü formlardaki) eserlerimizi seslendiren ses sanatçılarımız (solistlerimiz, şarkıcılarımız) hakkında bilgiler.

salihbora.com sitesinden klasik Türk müziği saz sanatçıları

Saz Sanatçılarımız

Türk müziği eserlerimizin müziğini oluşturdukları halde, arka planda olmaları nedeniyle, pek çoğunu yeteri kadar tanıyamadığımızı düşündüğüm saz sanatçılarımız hakkında bilgiler.

Klasik Türk Müziği

Diğer Bilgiler

Klasik Türk müziği sitemdeki bölümlerin, direk olarak kapsamında olmayan, dolaylı olarak konu ile ilgili olduğunu düşündüğüm diğer yazılar için bu bölümü ayırdım.

Bilgiler

Türk sanat müziği makamları

Makâmlarımız

Klasik Türk müziği makâmları tanıtımı, makâmlara ait sitemde bulunan; şarkılar, peşrevler ve saz semaîlerinin; ayrıntılı bilgileri, sözleri, düzenlenmiş notaları ve video yorumları.

Türk sanat müziği usûlleri

Usûllerimiz

Klasik Türk müziği usûlleri tanıtımı, usûllere ait sitemde bulunan; şarkılar, peşrevler ve saz semaîlerinin; ayrıntılı bilgileri, sözleri, düzenlenmiş notaları ve video yorumları.

Türk müziği ile ilgili isimler ve kavramlar hakkında bilgiler.

Nedir?

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile ilgili cümleler içinde geçen, nedir? diyebileceğiniz, isimler ve kavramlar hakkında bilgiler.