Şiirleri klasik Türk müziği eserlerimize güfte olmuş şairlerimizin (söz yazarlarımızın – güfte şairlerimizin); tanıtımı ve bestelenmiş şiirlerinin sayfaları.

Şerâfettin Özdemir

Kurtuluş Savaşı'nın, Unutulmuş Şairi (1889 - 1922) Toplu Şiirleri, Kitap Açıklaması Şerâfettin Özdemir, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış, Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarına katılmış, birçoğu yayımlanmamış şiirleri, şarkıları, piyesleri…

Yorum yok

Nurettin Rüşdü Büngül

1882 yılında dünyaya gelen gazeteci ve yazar Nurettin Rüşdü Büngül, 1951 yılında İzmir'de vafat etmiştir. Ahmed Rüşdü Efendi'nin oğlu olan yazar, Darülfünun Hukuk Fakültesini bitirdi. Öğrenci iken başladığı gazeteciliğe ömrü…

Yorum yok

Semra İnanç

1 Ocak 1948 tarihinde Ankara'da dünyâya gelen Semrâ İnanç, müzik yolculuğuna küçük yaşlarında Türk sanat müziğini seçmesi ile başlamış, bu alanda büyük ustalarla beraber çalışmalara yapmıştır. Sonraki yıllarda İzmir'de Aerobik…

Yorum yok

Bengül Erdamar

İskenderun'da dünyâya gelen Bengül Erdamar, İzmir Gazi İlkokulu, İzmir Kız Lisesi, İstabnul Erenköy Kız Lisesi, İ. Ü. İktisat Fakültesi İşletme Maliye Bölümü'nü bitirdi. İ. Ü. İşletme Fakültesi Yönetim - Organizasyon…

Yorum yok

Rauf Alanyalı

17 Ekim 1915 tarihinde Eski Foça / İzmir'de dünyâya gelen, sair ve yazar Rauf Alanyalı, 16 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Gazetecilik hayâtına atılarak Yeni Sabah gazetesinde muhabirlik ve…

Yorum yok

Mahmut Nedim Güntel

Mahmut Nedim Güntel, 1901 yılında Turhal'da dünyâya geldi. Turhal’dan Sivas ve Samsun’a kadar anılan vatanperver Hüseyin Fâzıl Bey’in oğludur. Turhal İdadisi’nde Amerikan Koleji’nde okumuş, Edebiyat Fakültesi’nden sertifika almıştır. Kurtuluş Savaşı'nın…

Yorum yok

Halil İbrahim Akçam

1885 yılında Hasköy / İstanbul'da dünyâya gelen şair Halil İbrâhim Akçam'ın babası, Geredeli Hasan Tah­sin Efendidir. İlkokulu dokuz yaşında bitirdikten sonra, bir yıl Hadika-i Marifet Rüştiyesinde öğrenim gördü. 1895 yılında…

Yorum yok

Cenap Muhittin Kozanoğlu

1893 yılında Trablus'ta dünyâya gelen; şair, güfte şairi, yazar, Türk Dil Kurumu uzmanı ve edebiyat öğretmeni Cenap Muhittin Kozanoğlu, 16 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Çukurova'lı Türkmenlerden Kozanoğlu aşiretinin…

Yorum yok

Mustafa Tahralı

Prof. Dr. Mustafa Tahralı, 1943 yılında Konya'da doğdu. 1961 yılında Konya İmam Hatip Okulu'ndan,1962 yılında son sınıf bitirme sınavına girip Konya Erkek Lisesi'nden ve 1966 yılında da Ankara Üniversitesi İlâhiyat…

Yorum yok

Aysın Uğur Kezer

1942 yılında Fethiye / Muğla'da dünyâya gelen; şair, öykü ve roman yazarı Aysın Uğur Kezer, ortaöğrenimini Manisa Öğretmen Okulunda, yükseköğrenimini de Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunda (1963) tamamlamıştır. Meslek…

Yorum yok

Şayeste Hanım

1836 yılında Sohum, Abhazya'da dünyâya gelen, Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in onyedinci eşi Şâyeste Hanım, 11 Şubat 1912 tarihinde vefat etmiştir. Doğduğu Abhazya'da prens ailesi Inalipa'nın bir üyesiydi. Babası Prens Tataş Bey,…

Yorum yok

Munis Faik Ozansoy

22 Mart 1911 tarihinde Midilli'de dünyâya gelen; Türk bürokrat, şair ve yazar Mûnis Fâik Ozansoy, 31 Mart 1975 tarihinde Paris'te vefat etmiştir. Fâik Ali Ozansoy'un oğludur. Fâik Ali Ozansoy'un Midilli…

Yorum yok

Kaya Özdemir

Kaya Özdemir, 1931 yılında Sivas'ta doğdu. Ankara Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Çalışma hayâtına 1947 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Kuvvet Merkezi’nde elektrikçi olarak başladı. 1950 yılında Kırıkkale Makine…

Yorum yok

Samih Rifat Bey

Rüştiye mezunu; şair, dil bilimci ve siyasetçi Mustafa Sâmih Rifat Bey, 1875 yılında İstanbul'da dünyâya gelmiştir. İstanbul Şehremaneti Zabıt Katipliği, Dahiliye Vekaleti Mektubisi Yasama İşleri Kalemi Mümeyyizliği, Mercan İdadisi Edebiyat…

Yorum yok

Hilmi Özgen

Şair ve öykü yazarı Hilmi Özgen, 1910 yılında Yunanistan’ın Dimoteko şehrinde dünyâya gelmiş, 1971 yılında İstanbul’da intihar ederek yaşamına son vermiş ve İstanbul’da defnedilmiştir. Ayşe Hanım ile subay Hamdi Özgen’in…

Yorum yok