Klasik Türk müziği eserlerimiz (şarkıları, saz eserleri ve türküleri) ile ilgili ayrıntılı bilgiler, sözleri, düzenlenmiş notaları, öyküleri ve video yorumları.

Nesin Sen, A Güzel, Nesin?

Bestecisi Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi olan, sûzinâk makâmı, aksak semâi usûlündeki  ağır semâînin; bütün bilgileri, sözleri ve notası.

Devamını Oku Nesin Sen, A Güzel, Nesin?

Bir Nev-civâne, Dil Müptelâdır

Bestesi Sultan 3. Selim’e, güftesi Enderûnî Vâsıf’a ait olan, şehnâz makâmı, aksak usûlündeki şarkının; bütün bilgileri, sözleri ve notası.

Devamını Oku Bir Nev-civâne, Dil Müptelâdır