Saz eseri formu nedir?

Genel olarak, dinlediğimiz birbirinden farklı eserleri iki ana grupta toplayabiliriz:

  • Yalnız sazlar için yazılmış eserler
  • Güftesi (sözleri) olan, insan sesleriyle okunan eserler

Yalnız sazların icra etmesi için yazılmış olan saz eserleri, Türk mûsikîsi içerisinde önemli bir yer işgal eder.

Saz eseri formları yedi ayrı şekilde karşımıza çıkmaktadır:

Bir yanıt yazın