Etiket: Çorum yöresi türküleri

Sitemde; kaynak kişisi, derleyeni, notaya alanı, notası, sözleri, öyküsü ve video yorumlarıyla bulunan, Çorum yöresi türkülerinin sayfaları.