Sitemde; kaynak kişisi, derleyeni, notaya alanı, notası, sözleri, öyküsü ve video yorumlarıyla bulunan, Konya yöresi türkülerinin sayfaları.