Türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanlarından, Sâlih Urhan hakkında bilgiler ve sitemdeki ilgili olduğu türkülerimizin sayfaları.