Mustafa Kemâl Atatürk

Mustafa Kemâl Atatürk‘ün; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve Devrimcilik ilkeleri, Türk ulusu’nun özlem, gereksinim ve yapısından doğmuştur. Herhangi bir dış baskı veya taklitçilik olmadan. Bununla beraber, bütün insanlığı geçerli bir düşünce sistemi içine alabilmiştir. Bu kapsam, ulusal olduğu kadar uluslar arası ilişkilerde de yol gösterici bir niteliğe sahiptir.

Barışçı, özgürlükçü, insan haklarına saygılı, pratik, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti gibi kavramları içermesiyle de evrensel bir güce ulaşmıştır. Bu ilkelerin tamamı “Atatürkçülük” denilen yeni bir siyasal rejim sistemini ve yeni bir dünyâ görüşünü ortaya çıkarmıştır. Bu altı ilke, anlam ve amaç bakımından “olimpiyat halkaları” gibi birbirine takılmıştır. Hepsi birlikte bir bütünü oluşturur… Kaynak: meb.gov.tr

Not: Sitemdeki birçok sayfada doğal olarak Atatürk’ün ismi geçince, hakkında çok kısa da olsa bir sayfa olması gerekir diye düşündüm ve sadece ilkelerinin isimleriyle yetindim. Ayrıntılı bilgi için: isteataturk.com

ATATÜRK'ü hiç bu kadar net görmediniz ve duymadınız.

Söz ve müziği Mediha Şen Sancakoğlu‘na ait olan Atatürk ve Türk kadını ile ilgili şarkı:

MEDIHA SEN SANCAKOGLU - AYDIN TÜRK KADINI

Bir yanıt yazın