Ayhan Sarı

Dr. Ayhan Sarı, Çanakkale – Biga’da dünyâya geldi. İlk müzik etkilerini ortaokul müzik öğretmeni ve kanun da çalan babası Ekrem Sarı’dan aldı. Biga Sakarya İlkokulu’nu bitirerek aynı yıl Biga Lisesi’nde orta öğrenime başladı.

(O zamanki adıyla) Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü’ne girerek (Türkiye’nin ilk akademik) müzik bilimleri Profesörü Dr. Gültekin Oransay (1930 – 1989), (O zaman Asistan, şimdi) Prof. Dr. Necâti Gedikli, (o zaman Doktor şimdi) Prof. Dr. Edip Günay, Nurhan Cangal, Fehamettin Özgüç, Ahmet Borçaklı, Mustafa Hoşsu ve diğer değerli öğreticilerden Türk – Batı müziği ve müzik bilimle ilgili dersler aldı. Bu derslerin arasında Farsça, İtalyanca, Osmanlıca, Grek, Kril alfabeleri gibi dersler de bulunuyordu.

1983 yılında YÖK ile birlikte İzmir’de Dokuz Eylül adında ikinci bir üniversite kurulması nedeniyle, Ege Üniversitesi olarak girdiği Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü olarak 1985 yılında “Ud, Tanbur, Kanun, Kemençe, Ney ve Kudüm’ün Tarihsel ve İşlevsel Özellikleri” başlıklı teziyle bitirdi.

1952 yılından beri kayıp olan Türkiye’nin ilk “Ney ve Santur Metodları’nı buldu. 1985 yılından itibaren 2000 yılına dek yurtiçinde düzenlenen hemen bütün müzik simpozyumlarına bildirileriyle katıldı. (Bu katılımlar 1994 yılında Kültür Bakanlığı’na Genel Yönetmen olarak atanması ve yöneticilik görevinin ağır basması nedeniyle seyrekleşti.) Bunun yanında çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. Ayrıca TV ve Radyo programlarına konuk olarak katıldı.

Türk çalgıları ve Türk müziğinde çalgılama-orkestralama alanında yoğunlaştı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Aynı Üniversite’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda sınavla başladığı Yüksek Lisans öğrenimini 1989 yılında “Türkiye’de İlk Ney Metodu, Santur Metodu ve Ziya Santur” başlıklı teziyle bitirdi.

1987 yılında Hüseyin Sadeddin Arel‘in 1933 yılında yapımına başlattığı -keman ailesinin fasıl kemençesine uyarlanması düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen- kemençe ailesi uygulamasının anlatıldığı, Dr. Zühtü Rıza Tinel tarafından 1926 yılında kaleme alınmaya başlanan el yazması “Asri Kemençe ve Kemençe Beşlemesi Üzerine Düşünceler” başlıklı çalışmayı günümüz diline çevirdi.

1986-1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi – Mühendislik Mimarlık Fakültesi Türk sanat müziği Korosu, İzmir – Konak Belediyesi Türk sanat müziği Korosu, Maltepe Askeri Lisesi Türk sanat müziği Korosu, İzmir-Yeni Asır Gazetesi Türk sanat müziği Gençlik Korosu, Yeni Asır Gazetesi Çocuk Korosu, İzmir-Atatürk İl Halk Kütüphanesi Çocuk Korosu gibi amatör koroların şefliğini yaptı.

Ayhan Sarı, 1990 – 1991 yıllarında Kültür Bakanlığı, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda Misafir Sanatçı olarak çalıştı. Bu sırada Koro Şefi Dr. Teoman Önaldı, Koro’da görev yapan Avni Anıl, Yusuf Nalkesen, Rüştü Şardağ ve Sadi Hoşses gibi değerli geleneksel Türk müziği bestecilerinden ve Koro Müdürü Güner Özkan’dan bilgi – görgüye dayalı deneyimler edindi.

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Ana Bilim dalında girdiği sınav sonucunda Doktora öğrenimine başlıyan Ayhan Sarı, 1991 yılının Kasım ayında verdiği Yeterlilik Sınavının ardından yasal süresi içinde “Günümüz Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Etkileşimler” başlıklı tezini vererek “Müzik Bilimleri Doktoru” unvanı aldı.

Yine 1990 – 1993 yılları arasında T.R.T. Kurumu’nda haftalık olarak yayınlanan belgesel nitelikli “Geçmişten Günümüze Çalgılarımız”, “Tanzimattan Günümüze Geleneksel Müziğimiz” ve “Kantodan Türk Pop Müziğine” programlarını (256 program) hazırladı. “Geçmişten Günümüze Çalgılarımız” adlı program Güner Özkan’ın Orta Asya Türk Müziği kayıtları destekleriyle hazırlanmış olup “Türkiye’nin Sesi (Voice of Turkey) Radyosu’nda 14 yabancı dile çevrilerek T.R.T.’nin dünyâ vericilerinden yayınlandı.

Ayhan Sarı, 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki görevinden, kendi isteğiyle ayrılarak Kültür Bakanlığı’na geçti. 1994 yılında Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen 1. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu’nda Türk Müziğinde ilk olarak “Türk Dünyâsı Orkestrası” fikrini ortaya koyan bir bildiri sundu.

Bu bildiriden altı yıl sonra Kültür Bakanlığı’nda Devlet Türk Dünyâsı Müziği Toplulukları kuruldu. (Ankara D.T.D.Müziği Topluluğu 2000, İzmir D.T.D.Dans ve Müzik Topluluğu 2001). 1994 Aralık ayında (Topluluğun ilk şefi Nejat Atlığ’ın 11 aylık Genel Yönetmenlik görevinin ardından 65 yaşını doldurması nedeniyle emekliye sevk edilmesi üzerine) Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’na Genel Yönetmen (Koro Şefi) olarak atandı.

1996 – 1997 yıllarında topluluk, Taşra Devlet Koroları içinde ilk ve tek olarak T.R.T. “Devlet Korolarından” adlı programda periyodik olarak yer almaya başladı. 1998 yılında Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Genel Yönetmenliği görevini sürdürürken Trakya Üniversitesi-Devlet Konservatuarı’nda Yüksek Lisans dersleri ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi GTSM dersleri verdi.

2002 yılının Ocak ayında sekiz yıldır sürdürdüğü Genel Yönetmenlik görevinden istifa etti ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na Sanatçı olarak tayin edildi. Ayhan Sarı, hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı-İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda Müzik Bilimleri Doktoru Sanatçı olarak görev yapmakta ve TSK İzmir Hava Eğitim Komutanlığı amatör Türk sanat müziği korosunu yönetmekte olup, bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir. Kaynak: muzikoloji.org

Bir yanıt yazın