Mutlu Torun

Beypazarı’nda (Ankara) dünyâya gelen Prof. Mutlu Torun, İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Bugünkü Mimar Sinan Ünivesitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Müziğe mandolinle başladı, daha sonra ud ve gitar çalıştı. İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Musiki Kültür Derneği’ne devam etti. (Önce öğrenci, daha sonra korist, ûdî ve eğitimci olarak.)

İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcra heyeti konserlerinde 1972 – 1973 yıllarında misafir ud sanatçısı olarak çaldı. Andrea Paleologos’tan klasik gitar, daha sonra İspanya’da Pepe Rodiguez, Rafael Nogales ve Nino Ricardo’dan flamenko gitar dersleri aldı.

Türk Müziğinin en seçkin sazendelerinden Niyazi Sayın, Aka Gündüz Kutbay (Ney), Cüneyd Orhon, İhsan Özgen (Kemençe), Ruhi Ayangil (Kanun) gibi sanatçılarla ikili – üçlü enstrüman grupları ile, Türkiye’nin pek çok şehirlerinde ve yurt dışında konserlere katıldı, resitaller verdi, radyo-TV yayınlarına katıldı.

Bosphorus topluluğunun üyesi ve Timur Selçuk yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası’nın solisti olarak konserlerde çaldı. Cenan Akın ile armoni derslerine başladı, İstemihan Taviloğlu ile devam etti. Daha sona Türk beşlerinden Cemal Reşid Rey‘in öğrencisi oldu. Nail Yavuzoğlu ile caz teorisi çalıştı.

1 Mevlevî Âyini, 15 ilâhi, 46 saz eseri (ayrıca ud için çok sayıda küçük-büyük etüdler), Türk müziği sazları için 13 çok sesli eser, Ud ve Yaylılar için Süit Kosertant, değişik formlarda 42 sözlü eser, 17 çocuk şarkısı, klasik ve flamenko gitar için 19 eser, çok sesliliğe uyarlanan 26 eser bestelemiş; beste, aranje ve icrasıyla 4 film müziği, 2 tiyatro müziği ve çok sayıda reklam müziği yapmıştır.

Tek ve çok sesli beste yarışmalarında, 33 eseri ödüllendirildi. Açılışından başlayarak (İ.T.Ü.) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda eğitimci olarak çalıştı. 1986 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör, 2003 yılında İ.T.Ü.’den emekli oldu. Halen Haliç Üniversitesinde Öğretim üyesidir.

Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencilerine “Ud”, “Udda İleri İcra“, “Udda Çokseslilik“, “Udda Parmakla (Mızrapsız) İcra“, “Türk Müziği Formları”, “Türk Müziğinde Eser Analizi”, “Türk Müziği Formlarına Analitik Yaklaşım”, “Türk Müziği’nde Dinleme İle Analiz”, “Türk Müziği Kompozisyon” dersleri verdi.

1982 yılında, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Millî Kültür Özel İhtisas Komisyonu (Millî Musiki Alt Komisyonu) üyeliği yaptı. 1985 Yılında, Talim ve Terbiye Dairesi’nde kurulmuş olan komisyonun üyesi olarak, ortaokul ve liselerin müzik derslerinde, Türk Musikisinin (THM -TSM) de yeterli oranda (%50) yer aldığı müfredat programlarının hazırlanması çalışmalarına iştirak etti.

Dördüncü baskısı yapılan “Ud Metodu- Gelenekle Geleceğe“ (birinci baskı 1993, beşinci baskı: 2009.) “Ud Metodu – Görerek, Dinleyerek (VCD li) -1, 2,3,4 ”(2005.-2012.) kitaplarından başka besteleri, “Bestekarlar Külliyatı Sayı: 46 ‘Mutlu Torun’ (1983), “Mutlu Torun -Şarkılar –1”, “Mutlu Torun – İlahiler –1”, “Mutlu Torun – Saz Eserleri – 1-2” (2007.) adlarıyla yayınlandı. Türk Müziği Formları” ve “Türk Müziğinde Analiz” adlı çalışmaları, ders notları halinde hazırlanmıştır. Ressam ve seramik sanatçısı Zeynep Torun ile evlidir. Kaynak: mutlutorun.com

Bir yanıt yazın