Nota donanımı nedir?

Bir müzik eserinin notalarının ilk satırının başlangıcında bazı işaretler yer alır. Buna nota donanımı denir. Bunlardan bazıları her satırın başına konulur. Bunu bilmeden eseri anlamak ve çözmek mümkün değildir. Sol anahtarının hemen yanında gerek duyulmuşsa diyez ve bemol işaretleri bulunur.

Bu işaretler eserde kullanılan seslere ait bilgi verir. Yani sesin niteliğini anlatır. Dizi veya makam hakkında bilgi verir. Diyelim ki ortadaki çizginin üzerinde b harfine benzer bir işaret var.

Bu bize Sİ sesinin 5 koma değerinde daha kalın çalınacağını ve söyleneceğini gösterir. Bu işaretlerin hemen yanında; 4/4, 2/4, 3/4, 8/8, … gibi ifadeler vardır. Bu da eserin usulü bilgisini verir.

Bir yanıt yazın