Ezân formu nedir?

Ezân’ın kelime manası, “bildirme” demektir.

Istilâh (terim) manası ise, “Cuma ve beş vakit namaza Müslümanları davet etmek için, istenilen makamdan ve mümkün olduğu kadar sade ve geçkisiz, zühdî bir üslupta ve mûsikî usûlleri kullanılmadan, irticalî olarak okunan bir çeşit Câmi mûsikîsi formudur.”

Ezâ’ın sözleri Arapça olup, okuyucusuna da “müezzin” denmektedir. Dr. Yavuz DemirtaşKaynak: ktp.isam.org.tr

Bir yanıt yazın