Kur'ân-ı kerîm formu nedir?

Tecvîde ve tertîl kurallarına riâyet etmek şartı ile, hemen her makamdan okunabilir.

Câmi mûsikîsi formlarından olan bu form, “Kur’ân-ı kerîm’in bestesiz olarak ve musiki usûllerine bağlı olmaksızın irticalen (doğaçlama beste ile) okunmasıdır.”

Kur’ân’ın güzel sesle okunması, İslâm’ın bir emridir.

Güzel ses, Kur’ân’ın güzelliğini artırdığı gibi, dinleyenlerin ondan etkilenmesine de vesile olur. Dr. Yavuz DemirtaşKaynak: ktp.isam.org.tr

Bir yanıt yazın