Tesbîh formu nedir?

Câmi mûsikîsi formlarından olan Tesbîh, kelime olarak, “Sübhânellah diyerek Cenâb-ı Hakk’ı yüceltmek, O’nu noksan sıfatlardan uzak tutmak” anlamına gelmektedir. Istilâh (terim) manası ise, “Sübhânellah lafzıyla başlayan Arapça tesbîh cümlelerinin, İlâhi formunda bestelenmesinden meydana gelmiş eserler” manâsında kullanılmaktadır.

Monoton bir melodi ve dua şeklinde tekrarlanarak, Cenâb-ı Hâk zikredilir. Ayrıca, cemaâtle kılınan namazlarda, Selâm verildikten sonra, müezzinler tarafından ses musikisine dayalı olarak yürütülen tesbîh çekme ile duayı da içine alan ve kısaca “Tesbîhât” adı verilen dinî merâsim de bu formun içine girmektedir.
Dr. Yavuz DemirtaşKaynak: ktp.isam.org.tr

Bir yanıt yazın