A benim gözüm nûru cilveli yârim

Bestesi Dellâlzâde İsmail Efendi‘ye ait olan, yegâh makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

A benim gözüm nûru cilveli yârim
Hayli demdir efendim ben seni ararım
Hasretinle yok cânâ sabra kararım
Hayli demdir efendim ben seni ararım

A benim gözüm nûru can içre cânım
Sen benimsin efendim derde dermânım
Hasretinle kalmadı tâb-ü tüvânım
Sen benimsin efendim derde dermânım

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-A Benim Gözüm Nûru Cilveli Yarim (YEGÂH)R.G.

Recep Birgit

Recep Birgit - A benim gözüm nûru cilveli yârim

Notası

A benim gözüm nûru cilveli yârim notası

Yorumunuz