Dellâlzâde İsmail Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Makâmı: Yegâh makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

A benim gözüm nûru, cilveli yârim
Hayli demdir efendim ben seni ararım
Hasretinle yok cânâ sabra kararım
Hayli demdir efendim ben seni ararım

A benim gözüm nûru can içre cânım
Sen benimsin efendim derde dermânım
Hasretinle kalmadı tâb-ü tüvânım
Sen benimsin efendim derde dermânım

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-A Benim Gözüm Nûru Cilveli Yarim (YEGÂH)R.G.

Recep Birgit

Recep Birgit - A benim gözüm nûru cilveli yârim

Notası

A benim gözüm nûru cilveli yârim notası

Bir yanıt yazın