Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede

Bestesi Avni Anıl‘a, güftesi Câhit Öney‘e ait olan, hüzzâm makâmı, düyek usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Nerde sâki ehl-i dil yok meclis-i meyhanede
Ey gönül âlem değişmiş gayrı feryad eyleme
Nerde sâki ehl-i dil yok meclis-i meyhanede

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymanede (HÜZZAM)R.G

Eyüp Uyanıkoğlu

Eyüp Uyanıkoğlu - Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymanede (HÜZZAM)R.G.

Eylül Turan

Eylül TURAN-Ağla Çeşmim Eski Lezzet Kalmamış Peymanede (HÜZZAM)R.G.

Notası

Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede notası - 1
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede notası - 2

Yorumunuz