Hâfız Yusuf Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Yusuf Efendi
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ah efendim dinle gel şu nâle-vü feryâdımı
Kayd-ı firkâtden halâs etme dil-i nâşâdımı
Ben esîr-i aşkın oldum istemem âzâdımı
Kayd-ı firkatden halâs etme dil-i nâşâdımı

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Cevdet Bolvadin

Recep Birgit

Notası

Ah efendim dinle gel şu nâle-vü feryâdımı notası

Bir yanıt yazın